Privacy Statement

Update: 14-08-2020

Door gebruik te maken van deze website site ga je akkoord met het gebruik van jouw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

Gegevensverzameling

Als bezoeker kun je zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van de website. Deze website verzamelt alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: jouw naam, huidige functie, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer.
Ook mogen wij de door jou verstrekte inhoud bewaren en onderhouden, zoals onder meer vermeldingen op blogs, fora, wiki’s en andere sociale-mediatoepassingen en diensten die wij eventueel verzorgen.

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij je expliciete toestemming vragen voor het verzamelen en gebruiken van bijzondere persoonsgegevens.

Logboek en cookies

Deze website verzamelt standaard internet logboek gegevens. Hieronder vallen jouw IP-adres, type browser en taal, toegangstijdstip en verwijzende website-url’s. Om te zorgen voor een goed beheer van deze website, een zo makkelijk mogelijke navigatie en om jou gepersonaliseerde content aan te bieden, kunnen wij of onze serviceproviders gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die in de browser van een gebruiker worden opgeslagen). Aanvullende gegevens over hoe wij gebruikmaken van cookies en andere volgtechnologieën en hoe je daar zeggenschap over houdt, staat vermeld in onze mededeling over cookies.

Gebruik van gegevens

Het kan zo zijn dat je persoonsgegevens via deze website verstrekt, bijv. om toegang te krijgen tot specifieke inhoud, om een evenement via deze website bij te wonen, op een onderzoek te reageren, of om een verzoek te doen tot verzending van mededelingen over een specifiek interessegebied. In die gevallen wordt de door jou opgegeven informatie gebruikt om aan jouw verzoek te voldoen en om deze website en aanverwante aan jou geleverde diensten aan jouw wensen aan te passen en te verbeteren. Ook kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden.

Jouw persoonsgegevens mogen ook gebruikt worden om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures.
Je mag ons ten allen tijden verzoeken geen e-mails of berichten meer te versturen die in reactie op de via deze website door u verstrekte persoonsgegevens worden aangemaakt. Ook zullen wij op jouw verzoek de door ons verzamelde persoonsgegevens van jou verwijderen.

Bekendmaking gegevens aan derden

Jouw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit nodig is ter uitvoering van de door ons vastgelegde afspraken, dit elders in ons privacy statement wordt vermeld of indien dit wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude of misbruik moeten wij persoonsgegevens aan daartoe bevoegde autoriteiten overhandigen. In alle andere gevallen vragen wij jouw toestemming.

Verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken Agile CRM Inc. (“Agile CRM”, “AgileCRM” of AgileCRM.com) en we vinden databeveiliging en jouw privacy erg belangrijk. Agile CRM wordt gehost op de high-performance Amazon & Google cloud.  Alle informatie die bij Agile CRM is onder gebracht, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, website, bedrijfsnaam, social media aliassen, of andere informatie heeft als enige doel om onze bezoekers de best mogelijke ervaring en content op de website te bieden.

We mailen informatie met betrekking tot onze diensten via e-mail naar contacten die hier mogelijk interesse in hebben. Contacten kunnen zich altijd uitschrijven voor deze e-mails via de opt-out link.

Meer informatie over de security van de servers waar AgileCRM draait vind je in onderstaande links:

 

Google security Compliance: https://cloud.google.com/security/compliance
SOC_2016: https://cloud.google.com/files/Google_SOC3_2016.pdf
ISO 27001: https://cloud.google.com/files/ISO27001_Digital_2016.pdf
ISO 27017: https://cloud.google.com/files/ISO27017_Digital_2016.pdf
ISO 27018: https://cloud.google.com/files/ISO27018_Digital_2016.pdf
PCI DSS: https://cloud.google.com/security/compliance/pci-dss/

De data van AgileCRM staan op Google en Amazon servers die actief geregistreerd staan bij het Privacyshield.

Blogs, fora, wiki’s en andere sociale media

Deze website kan ruimte bieden aan diverse blogs, fora, wiki’s en andere sociale-mediatoepassingen of diensten waarmee je de inhoud met andere gebruikers kunt delen (gezamenlijk te noemen “Sociale-mediatoepassingen”). Eventuele persoonsgegevens of andere bijdragen van jou aan een Sociale-mediatoepassing mogen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van die toepassing; daarover hebben wij weinig of geen enkele zeggenschap. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik door anderen van persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan Sociale-mediatoepassingen.

Inzage in gegevens

Bezoekers die hun gegevens willen inzien, actualiseren of die zich willen afmelden voor mededelingen dienen contact op te nemen met ons via de contactpagina. In alle gevallen behandelen wij verzoeken om inzage of wijziging van gegevens op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Beveiliging van informatie

Wij hebben technologie en operationele beveiliging van een redelijke commerciële standaard in huis ter bescherming van alle door bezoekers via deze website verstrekte informatie tegen bekendmaking aan of inzage, wijziging of vernietiging door onbevoegden.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor jou en jouw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren je deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat je steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij jouw gegevens beschermen.

Bescherming van privacy van kinderen

Wij begrijpen dat het belangrijk is om de privacy van kinderen in de interactieve wereld van internet te beschermen. Deze website is niet ontworpen voor of opzettelijk gericht op kinderen van 13 of jonger. Het is geen beleid van ons om opzettelijk informatie over personen van 13 of jonger te verzamelen of te bewaren.

Vragen van bezoekers

Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over uw privacy bij het gebruik van deze website, laat dit dan aan ons weten via de contactpagina.